Matangi Quartet

Matangi Quartet
januari 7, 2015
 • Het Matangi Quartet werd opgericht in 1999, tijdens de studie van de jonge musici aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en het Rotterdams Conservatorium. In 2003 voltooide Matangi de tweejarige voltijdopleiding aan de Nederlandse Strijkkwartet Academie onder leiding van Stefan Metz (cellist Orlando Kwartet). In het kader van de academie kreeg het Matangi Quartet les van wereldberoemde musici waaronder de leden van het Amadeus Kwartet. Verder werd het kwartet enkele jaren intensief begeleid door Henk Guittart (altviolist Schönberg Kwartet).

  Inmiddels is het Matangi Quartet uitgegroeid tot een vaste speler op de kamermuziekpodia in Nederland en daarbuiten. Met hun gloedvolle spel en vlotte presentatie zijn Maria-Paula, Daniel, Karsten en Arno boegbeelden van een nieuwe generatie klassieke musici. Communicatief, uitdagend en verfrissend veelzijdig zijn veelgebruikte typeringen. Het Matangi Quartet deelde het podium met verschillende klassieke topmusici waaronder Miranda van Kralingen, Tania Kross, Ivo Janssen, Paolo Giacometti, Severin von Eckardstein en Lars Wouters van den Oudenweijer. Ook ontving het kwartet uitnodigingen voor diverse festivals, waaronder het Delft Chamber Music Festival, het Grachtenfestival, het Festival van Aix-en-Provence, het Schleswig-Holstein Musik Festival, Festival van Carthage in Tunesië, de World Expo 2010 in Shanghai, het International Conservatoire Festival in St Petersburg, North Sea Jazz en het Bevrijdingsfestival Utrecht.

  In 2002 ontving Matangi de prestigieuze Kersjes van de Groenekan Prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt aan uitzonderlijk talent in de Nederlandse kamermuziek. In 2008 won het kwartet de derde prijs op het Internationale Joseph Joachim Kamermuziekconcours in Weimar. Matangi bracht diverse cd’s uit bij Challenge Records International die stuk voor stuk met geweldige kritieken ontvangen werden. De meest recente releases zijn de cd’s ‘Mendelssohn’ (2009), ‘Candybox’ (2010) en ‘Haydn’s Nature’ (2013). Samen met gambist Ralph Rousseau en bassist Hein van de Gein won het Matangi Quartet de Edison Publieksprijs 2009 voor de cd Chansons d’amour (Challenge Records, 2008). Aan de cd Testimoni met Martin Fondse (compositie en vibrandoneon) en Eric Vloeimans (trompet) werd de Edison Jazz 2012 toegekend.

  Matangi neemt regelmatig deel aan avontuurlijke crossover-projecten en trad onder meer op met cabaretiers Herman van Veen en Youp van ’t Hek, bandoneonspeler Carel Kraayenhof, jazztrompettist Eric Vloeimans, jazzpianist Michiel Braam, DJ Kypski, jazzvocalisten Mathilde Santing en Renske Taminiau, singer songwriters Lori Lieberman en Tom McRae. Met deze baanbrekende uitstapjes buiten de klassieke muziek slaagt Matangi erin een nieuw publiek warm te maken voor het strijkkwartet. En minstens zo belangrijk: het geeft extra inspiratie om het rijke klassieke repertoire dat in de afgelopen 250 jaar is opgebouwd – van Haydn tot Adès – met nieuw élan tot klinken te brengen. Want in essentie draait het bij het Matangi Quartet slechts om één ding: het voelbaar maken van de energie, passie en opwinding die in alle goede muziek besloten ligt.

  De musici spelen alle vier een instrument van Nederlandse makelij. De cello en de eerste viool zijn in bruikleen gegeven door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.

 • The Matangi Quartet was founded in 1999 by four young musicians then studying at the Royal Conservatoire in The Hague and the Conservatory of Rotterdam. In 2003 Matangi completed the two-year, full-time course at the Netherlands String Quartet Academy under the direction of Stefan Metz (cellist, Orlando Quartet). At the Academy, the Matangi Quartet had the opportunity to take lessons from international renowned musicians, including the members of the Amadeus Quartet. The quartet also received intensive mentoring from Henk Guittart (violist, Schönberg Quartet) for several years.

  The Matangi Quartet has since developed into a regular performer in the Dutch chamber music scene and abroad. With their impassioned playing and smart presentation, Maria-Paula, Daniel, Karsten and Arno epitomize a new generation of classical musicians. They are often characterized by words such as communicative, provocative and refreshingly versatile. The Matangi Quartet has shared the stage with various top-class classical musicians such as Miranda van Kralingen, Tania Kross, Ivo Janssen, Paolo Giacometti and Severin von Eckardstein. The quartet has also been invited to perform in various festivals, including the Delft Chamber Music Festival, the Aix-en-Provence Festival, the Schleswig-Holstein Music Festival, the Carthage Festival in Tunisia, the World Expo 2010 in Shanghai, the International Conservatoire Festival in St Petersburg and the North Sea Jazz festival in the Netherlands.

  In 2002 Matangi was awarded the prestigious Kersjes van de Groenekan Award, an annual prize awarded to exceptional chamber music talent in the Netherlands. In 2008 the quartet won third prize at the International Joseph Joachim Chamber Music Competition in Weimar. The Matangi Quartet released several CDs issued by Challenge Records International which all received great critical acclaim. The latest releases were the CDs ‘Mendelssohn’ (2009), ‘Candybox’ (2010) and ‘Haydn’s Nature’ (2013). Together with viola da gamba player Ralph Rousseau the quartet won the Edison Audience Award 2009, for their CD ‘Chansons d’amour’ (Challenge Records 2008). The CD ‘Testimoni’ with Martin Fondse (composition and vibrandoneon) and Eric Vloeimans (trumpet) was awarded the Edison Jazz prize 2012.

  Matangi regularly participates in innovative crossover projects and has performed in collaboration with artists such as cabaretiers Herman van Veen and Youp van ’t Hek, bandoneon player Carel Kraayenhof, jazz trumpeter Eric Vloeimans, jazz pianist Michiel Braam, DJ Kypski, jazz vocalists Mathilde Santing and Renske Taminiau, singer songwriters Lory Liebermann and Tom McRae. These pioneering excursions beyond the borders of classical music have resulted in Matangi winning an enthusiastic new public for the string quartet. No less important, this has provided a source of inspiration for infusing performances of the rich classical repertoire built up over the past 250 years – from Haydn to Adès – with new élan. For essentially, the Matangi are focused on just one thing: letting the audience palpably experience the energy, passion and excitement that is inherent in all good music.

  All four musicians perform on instruments of Dutch workmanship. The cello and first violin have been provided on loan by the Dutch National Musical Instrument Foundation.

 

GE#sharp artists events is taking care of concert bookings outside The Netherlands
  • [ai1ec view=”posterboard” cat_name=”Matangi”]Please note, we offer this information for you as a service. GE#sharp artists events is not responsible for any changes or incorrect information in the published events. Check the websites of the related parties to verify and to book tickets.
GE#sharp artists events © 2013   |   Terms Of Use   |   Login